Werkwijze en Tarieven

U kunt zich direct (met of zonder verwijsbrief van de huisarts) aanmelden voor een behandeling, die start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden uw klachten in kaart gebracht en wordt een behandelplan, in overleg met u, opgesteld. De behandeling is gericht op uw hulpvraag en meestal zijn 5 – 10 gesprekken voldoende om uw kwaliteit van leven te verbeteren en om met vertrouwen zelf verder te kunnen.

U kunt uit twee manieren kiezen om de kosten te voldoen:  

1.   Met een verwijsbrief van uw huisarts (waarin een DSM-stoornis wordt vermoed) ontvangt u het behandeltraject, dat past bij de ernst van de klachten. De tarieven die ik hanteer zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met de meeste zorgverzekeraars heb ik voor 2020 contracten afgesloten.  Een uitzondering is VGZ (Univé, Bewuzt, IZA, IZZ, ZEKUR en UMC), waarmee ik geen contract heb.  Als u bij VGZ bent verzekerd heeft dat voor u geen financiële consequenties. Wel kan ik u vragen om zelf de factuur te declareren en na ontvangst van de vergoeding deze aan mij over te maken. Ik wil u wijzen op uw eigen risico van € 385, dat altijd voor eigen rekening is.

2.  Wanneer u wel klachten heeft, maar geen diagnose en verwijsbrief van de huisarts (bijvoorbeeld in geval van aanpassingsproblemen, zingevingsvragen, relatieproblemen, etc), kunt u er voor kiezen om zelf te betalen. U declareert dan niet bij uw zorgverzekeraar en u heeft in dit geval niets te maken met het eigen risico van € 385. U ontvangt dan van mij een factuur, die u binnen 14 dagen aan mij voldoet. De kosten van een individueel gesprek (50 minuten) zijn € 90 en van relatietherapie (90 minuten) € 130.

U kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen per email (contact@inanaude.nl) of telefoon (06 255 97 868). Voor afspraken die niet worden nagekomen (no-shows), wordt € 40 in rekening gebracht.