Werkwijze en Tarieven

U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek via het formulier op de contactpagina.  Na de intake wordt een behandelplan in overleg met u opgesteld.  De behandeling is gericht op uw hulpvraag en meestal zijn 5 – 10 gesprekken voldoende om uw kwaliteit van leven te verbeteren en om met vertrouwen zelf verder te kunnen. In de basis ggz wordt gestreefd naar maximaal 12 consulten.

U kunt uit twee manieren kiezen om de kosten te voldoen:

1.  Met een verwijsbrief van uw huisarts, waarin een DSM-stoornis wordt vermoed, ontvangt u het behandeltraject dat past bij de ernst van de klachten.  De verwijsbrief moet ik voor of tijdens de intake ontvangen.  De tarieven die ik hanteer zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten.  Een uitzondering is VGZ (Univé, Bewuzt, IZA, IZZ, ZEKUR en UMC), waarmee ik geen contract heb.  Als u bij VGZ bent verzekerd heeft dat voor u geen financiële consequenties (u hoeft niet een deel zelf te betalen).  Ik wil u wel wijzen op uw eigen risico van (meestal) € 385, dat altijd voor eigen rekening is.

2.  Wanneer u klachten heeft, maar geen diagnose en verwijsbrief van de huisarts (bijvoorbeeld in geval van aanpassingsproblemen, zingevingsvragen, relatieproblemen, etc), kunt u er voor kiezen om zelf te betalen. U declareert dan niet bij uw zorgverzekeraar en u heeft in dit geval niets te maken met het eigen risico van € 385. U ontvangt dan van mij een factuur, die u binnen 14 dagen aan mij voldoet. De kosten van een individueel gesprek (45 minuten) zijn € 110.

U kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen per email (contact@inanaude.nl) of telefoon (06 255 97 868). Voor afspraken die niet worden nagekomen (no-shows) wordt € 45 in rekening gebracht.

 Praktijk informatie 2023