Klachten

U kunt (vanaf 18 jaar) met de volgende klachten bij mij terecht:

 • Stress en burnout
 • Weinig zelfvertrouwen, identiteitsvragen, verlegenheid
 • Angst en/of somberheid
 • Rouwverwerking
 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (o.a. door EMDR)
 • Problemen in de relatie met partner of een belangrijke andere
 • Onverklaarde lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid of chronische pijnklachten
 • Onvrede met de levenssituatie
 • Schuldgevoelens of levensvragen waar u mee worstelt

Ik kan u niet helpen als:

 • suïcidegedachten of -plannen op de voorgrond staan
 • te voorzien is dat er een lange of intensieve behandeling  noodzakelijk is.